W czym?

W czym?

Wpada kobieta do sklepu i mówi:
– Poproszę kwas dysoksyrybonukleinowy w butelce.
– Przepraszam, w czym?