„…w Jezusa Chrystusa…” – dzień III

„…w Jezusa Chrystusa…” – dzień III

Samo imię Jezus oznacza „Bóg zbawia”. W naszej refleksji znów posłużyliśmy się tekstem IV Modlitwy Eucharystycznej: „Ojcze święty, tak umiłowałeś świat, * że gdy nadeszła pełnia czasów, * zesłałeś nam swojego Jednorodzonego Syna, * aby nas zbawił. * On to za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem, *narodził się z Maryi Dziewicy * i był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. * Ubogim głosił dobrą nowinę o zbawieniu, * jeńcom wyzwolenie, a smutnym radość. * Aby wypełnić Twoje postanowienie, * wydał się na śmierć krzyżową, * a zmartwychwstając zwyciężył śmierć i odnowił życie.” Jezus jest więc tym, który zdarł zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczył śmierć, otarł łzy z każdego oblicza (por. Iz 25 6-10a).
Jezus – Ten, który zbawia – przywraca człowiekowi Życie!