W Jezusie

W Jezusie

W Jezusie Chrystusie Bóg przyjął ludzkie oblicze i stał się naszym przyjacielem
Benedykt XVI