W Przemienieniu Jezus

W Przemienieniu Jezus

W Przemienieniu Jezus nie otrzymuje czegoś, czym nie był, lecz ukazuje uczniom to, kim w rzeczywistości jest.
Homilia na święto Przemienienia, 1, 12
św. Jan Damasceński