Wezwanie do modlitwy w obronie życia

Wezwanie do modlitwy w obronie życia

Wszystkich wiernych proszę, aby w powyższych intencjach ofiarowali swoje prywatne modlitwy i wyrzeczenia. W ważnych momentach życia Kościoła zawsze gromadziliśmy się przy Chrystusie Eucharystycznym, aby przedstawiać Mu nasze problemy i wypraszać na ten moment dziejów konieczne łaski – i dziś jest taka potrzeba. Dlatego też proszę, aby w dniach od 13 września do 29 listopada br. (do I niedzieli adwentu), we wszystkich parafiach wierni gromadzili się na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem w powyższych intencjach. Dla Warszawy takim centralnym miejscem modlitwy adoracyjnej ustanawiam kościół Sióstr Wizytek pw. Opieki św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi przy Krakowskim Przedmieściu 34. W tym kościele modlitwa adoracyjna będzie trwała przez cały tydzień z wyjątkiem niedzieli. Poza tym całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu będzie odbywała się w poszczególne dni tygodnia w 12 wyznaczonych kościołach. Wszystkim, którzy włączą się w modlitwę w obronie życia z serca błogosławię.”

† Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski