Wielka Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 5 IV 2015 r.

Wielka Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 5 IV 2015 r.

 PAN PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ !

  Niech Ten, który w tajemnicy Paschy pokonał grzech i śmierć przyniesie ludzkim sercom duchową wiosnę. Niech obdarzy nasze niespokojne czasy pokojem, którego świat dać nie może. Niech tchnie nadzieję w codzienne trudy    i pozwoli nam z ufnością spoglądać w przyszłość doczesną i wieczną.                                                                                                  

   Życzymy, aby blask wielkanocnego poranka opromieniał nasze rodziny, całą naszą parafię, by były zawsze otwartym, gościnnym domem, szczególnym miejscem życiodajnego spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym.

   Do składanych życzeń pragniemy dołączyć nasze podziękowanie, zwłaszcza tym wszystkim, którzy ofiarując swój czas, swoją pracę i umiejętności ubogacili nasze przeżywanie Liturgii Paschalnej. Szczególne podziękowania składamy Liturgicznej Służbie Ołtarza, małżonkom – którzy przygotowali  ciemnicę  i  grób, oraz Wam Wszystkim  Drodzy Parafianie za wszelką życzliwość, pamięć i życzenia. 

Wszystkim za wszystko składamy serdeczne „Bóg Zapłać”.

  • Jutro – Poniedziałek Wielkanocny – porządek Mszy św. jak w niedzielę, z wyjątkiem Mszy św. o godz. 20.00., której nie będzie . Ofiary składane na tacę przeznaczone są na  Katolicki Uniwersytet Lubelski.
  • W kaplicy pojawiła się ikona Zmartwychwstania Pańskiego. Będzie nam ona towarzyszyła przez całą Oktawę Wielkiej Nocy. Zachęcamy do medytacji nad tajemnicą Zmartwychwstania na bazie tej ikony. Specjalne spotkanie w którym zaproszony przez nas gość opowie nam, czym jest ikona i jak modlić się ikoną, a potem poprowadzi dla nas medytację nad ikoną Zmartwychwstania, odbędzie się w środę o godz. 19.15. Rozpoczęcie w salce katechetycznej.
  • W piątek o godz.19.30 swoje spotkanie będzie miała młodzież gimnazjalna.
  • Grupa Zielona WAPM organizuje w następną niedzielę Taniec Wielkanocny  przed kościołem św. Anny o godz. 14.30. Bliższe informacje na plakacie w gablotce parafialnej.