„Wierzę w…” – roraty dzień I

„Wierzę w…” – roraty dzień I

2011-06-23_WIERZE_foto-banerPodczas dzisiejszych rorat dla dorosłych skupiliśmy naszą uwagę na pierwszych dwóch słowach Składu Apostolskiego – „Wierzę w…”. Postawiliśmy pytanie co to znaczy wierzyć?
Wierzyć to radykalnie rozpoznać – uznać istnienie Drugiego. Uznać Go takiego, jakim On JEST. Nie takim jakim ja chciałbym by był; nie jakim mi sie wydaje, że jest; nie takim jak myślę, jak chcę. Uznać Go takim JAKIM JEST i uznać Go przed sobą jako Pierwszego.
Dlatego nasza adwentowa droga polegać będzie na odkrywaniu Boga JAKIM JEST poprzez rozważanie Składu Apostolskiego.
Dziś pytamy: jaki jest mój obraz Boga?