Wmyśleć się w znak krzyża

Wmyśleć się w znak krzyża

Wmyśleć się w znak krzyża, który jest znakiem chrześcijaństwa: korzenie jego tkwią w ziemi, a ramiona obejmują całość stworzenia, by unieść je w górę, do Nieba.
Jerzy Zawieyski