wobec

wobec

>           Wobec płaczu każde słowo jest nieme, żeby nie powiedzieć, upadłe.

Wiesław Myśliwski