wolna

wolna

>                                            Nawet w zniewolonym ciele myśl jest wolna.
Sofokles