wszystko

wszystko

>                  Czy to nie jest wielka rzecz – znaczyć dla kogoś wszystko?
Bruno Schulz