Wyznania

Wyznania

  • Humor

– Wiesz co stara, chyba się przejaśnia.