życie

życie

>                      Życie nie daje nam tego co chcemy, tylko to co dla nas ma.
Władysław Stanisław Reymont