życie to

życie to

>   Życie to wieczne oczekiwanie czegoś, co ma nadejść i nie nadchodzi.
Alfred Aleksander Konar