zaczyna

zaczyna

Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło,wtedy dopiero wszystko się zaczyna.
Jan Twardowski