Zbulwersowana

Zbulwersowana

– Nie śpiewa, gwiżdże…