Zebranie Rady Parafialnej

Zebranie Rady Parafialnej

Jedną z istotniejszych poruszonych kwestii był kontakt parafian z księżmi – w celu ułatwienia zgłaszania propozycji, uwag i skarg zdecydowano, że członkowie Rady Parafialnej będą pośredniczyli w komunikacji parafianie – ks. proboszcz. Na stronie parafialnej, w zakładce Parafia, wkrótce pojawią się szczegółowe informacje (adresy email, telefony).

Kolejną sprawą była idea Salwatorianów świeckich – zgodnie ustalono, że wymaga ona większej promocji w naszej parafii, już wkrótce można się spodziewać owoców tych uzgodnień.

Jako ciekawostkę można podać plany dotyczące konfesjonału w kaplicy – obecnie jest on niewygodny dla księży i „mało dyskretny” dla petentów. Mamy nadzieję, że już niedługo ulegnie to zmianie.

Przypominamy, że Rada Parafialna stanowi ciało doradcze – jest zatem głosem parafian, który może wpłynąć na decyzje ks. proboszcza. Wspólnotę parafialną tworzą przede wszystkim ludzie, dlatego ten głos jest ważny. Zachęcamy do dzielenia się swoimi uwagami zarówno z radą, jak i bezpośrednio z księżmi.