zwracając się do Boga

zwracając się do Boga

Zwracając się do Boga myślami i modlitwą, opuszczamy niejako świat i silą skupienia pragniemy przebić Niebo
Jerzy Zawieyski