ŻYCZENIA OD DUSZPASTERZY

ŻYCZENIA OD DUSZPASTERZY

 

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO     

       NARODZENIA
2016

IMG_2262

 

    DRODZY PARAFIANIE !

      Zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:

         Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan (Łk 2,10-11)

              Ta radość, którą zwiastował Anioł pasterzom w Betlejem,

            przez dwadzieścia wieków wypełnia serca tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa.

            Ta radość płynie z faktu, że dziś narodził się nam Zbawiciel.

                   Okres Bożego Narodzenia jest zatem w Kościele czasem wielkiej radości,

            którą dodatkowo odkrywamy w naszych rodzinach i wspólnotach.

            Po raz kolejny pochylamy się nad tajemnicą Syna Bożego, który stał się Człowiekiem,

            przyszedł na świat w sposób niezwykle skromny, przystępny i bardzo bliski.

            Tę prawdę chcemy na nowo odkrywać by następnie nią żyć i ją głosić.

                    Z tej okazji składamy serdeczne życzenia:

            Niech Nowonarodzony Boży Syn da nam wszystkim siłę do kroczenia drogą prawdy

            i miłości, niech obdarza nadzieją i darem głębokiego pokoju,

            niech napełnia nasze życie swoją łaską.

Życzą

SALWATORIANIE
z Olimpijskiej