Życzenia

Życzenia

DRODZY PARAFIANIE !

W tym jakże trudnym czasie pandemii, żyjąc w niepewności jutra, często zalęknieni i zamknięci w swoich mieszkaniach, odsunięci od wspólnotowego doświadczenia „ Światła wiary”, otwórzmy się  na głos Anioła zwiastującego nam Radość Wielką – naszego Pana i Wybawiciela, który i dziś do nas przychodzi, by wyrwać nas ze szponów zniewolenia. „ Naród kroczący w ciemnościach ujrzał Światłość Wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło Światło”(Iz 9,1).

Niech betlejemskie światło przychodzącego Pana rozświetla drogi naszego życia, niech wyzwala z ciemności lęków i niepewności, niech przynosi Boże pocieszenie, radość i nadzieję, niech napełnia nas pokojem, by nikt nie musiał czuć się odrzucony, skrzywdzony, niepotrzebny i osamotniony.

 

Do złożonych życzeń chcielibyśmy dołączyć również nasze podziękowanie:

Dziękujemy Wam za każdy przejaw Waszej życzliwości, dobroci i pamięci

Dziękujemy za wszelkie życzenia z okazji tych świąt, za każdy przejaw troski i modlitwy

Za wszelkie dobro, niech Bóg Was dobrem wynagradza

SALWATORIANIE