zyje

zyje

             Człowiek żyje po to, aby kochać. Jeśli nie kocha – to nie żyje.
                                                                                          Vinet