Ciekawe artykuły

Bóg uczy mnie kochać samego siebie

Im bardziej kocham Boga, tym bardziej On pomaga mi, bym pokochał samego siebie. I to na zawsze!

W czasie jednego z sympozjum o wychowaniu podszedł do mnie psycholog, który określił siebie mianem psychologa chrześcijańskiego. Powiedział, że dziwi się takiemu Bogu, który chce, by człowiek kochał Boga bardziej niż ludzi i bardziej niż samego siebie.

Boże księżniczki i ich mężowie

Z ks. Markiem Dziewieckim, psychologiem, adiunktem Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego, Krajowym Duszpasterzem Trzeźwości i rekolekcjonistą rozmawia Hanna Piekut.

– Sporo miejsca w swoich publikacjach poświęca Ksiądz relacji kobiety i mężczyzny. Jak określiłby Ksiądz rolę współczesnych kobiet i mężczyzn?

Dojrzała kobieta jest zawsze tą genialną częścią ludzkości. Jan Paweł II ciągle o tym przypominał i dziękował kobiecie za jej kobiecość, a zwłaszcza za jej geniusz w wychowaniu drugiego człowieka. Istotą kobiecości jest to, że kobieta lepiej niż mężczyzna potrafi funkcjonować w świecie osób, podczas gdy mężczyzna lepiej sobie radzi ze światem rzeczy. Może dlatego, że materię można przekształcać siłą, a człowieka – jedynie miłością. Kobieta wprowadza mężczyznę w świat osób i więzi, dlatego jest tą cząstką ludzkości, która ma decydujący wpływ na oblicze człowieczeństwa i na bieg historii.

Na kogo czeka adwentowy człowiek?

Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?

Jezus odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie... A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi.

Pan przychodzi…

Każdy Adwent to apel Boga do człowieka, aby konkretnie zaangażować się w przemianę życia. Oczekiwanie nie jest przecież czasem nieróbstwa, ale cenną chwilą, aby przygotować się na spotkanie z Panem, który już się zbliża.

Refleksja adwentowo-bożonarodzeniowa

Najważniejsza jest esencja

W centrum każdej uroczystości i święta katolickiego jest osoba Jezusa, ukazywana w różnych aspektach zbawczego dzieła. Triduum Paschalne podkreśla to, co najważniejsze dla chrześcijanina, czyli Mękę, Krzyż i Zmartwychwstanie Chrystusa. Boże Narodzenie z kolei koncentruje uwagę wiernych na fakcie Wcielenia, czyli cudu polegającego na przyjęciu przez Boga natury ludzkiej i objawieniu się człowiekowi jako dziecko.

List miłosny od Boga…

Słowa, które zaraz przeczytasz są prawdziwe. Ponieważ wypływają z serca Boga, mogą zmienić twoje życie - jeśli tylko im na to pozwolisz. Bóg ciebie kocha - On jest tym Ojcem, którego szukasz przez całe życie. Oto list miłosny od Niego do ciebie..

Bo czasem odpowiedź kryje się w pytaniu…

Zapytam się wprost: Czytasz Pismo Święte?

Jeśli tak, to wiesz dobrze, że wiele tam odpowiedzi (takich bezpośrednich i niekoniecznie) na nasze różne życiowe pytania. Ostatnio jednak, zamiast szukać odpowiedzi, postanowiłem zerknąć do Biblii w poszukiwaniu pytań i wiecie co?! Warto było!

Sztuka Adwentu, czyli jak przeżyć Adwent

Czekać, to znaczy szczególnie uważnie zwracać uwagę na czas, liczyć czas bardzo starannie. Sztuka Adwentu, to sztuka liczenia czasu.

Podobno każdy kaznodzieja mówi w swoim życiu tylko jedno kazanie – choć w wielu wariantach. Może to być oczywiście zjawisko bardzo dobre, zwłaszcza gdy świadczy o dogłębnym przeżyciu i doświadczeniu przez kaznodzieję jakiejś prawdy wiary, czy tajemnicy zbawienia.